Ključ za vpis je tit7

Tehnika in tehnologija na NPZ
Vse, kar se tiče tehnike, pa ni neposredno vezano na učni načrt.