Neobvezni izbirni predmet nemščina v 4., 5. in 6. razredu

Izbirni predmet nemščina v 7. razredu

Izbirni predmet nemščina v 8. razredu

Izbirni predmet nemščina v 9. razredu