Neobvezni izbirni predmet računalništvo v 6. razredu.