1. Kuža Nero

Kuža Nero zna primerjati števila med seboj po velikosti. Zelo rad se igra igrico primerjaj števila. Ko se Nero oglasi s how, mu poveste prvo število. Nato se oglasi s how, how in pričakuje od vas, da mu poveste drugo število. Na koncu se obrne proti svoji levi, če je bilo prvo število večje od drugega, in se proti desni, če je bilo drugo število večje od prvega, oziroma vas gleda naravnost, če sta bili števili enaki.


Definicija problema

Nero se oglasi s how in vam ponudi vhodno vrstico, kamor vpišete prvo število. Nato se oglasi s how, how in v vhodno vrstico vpišete drugo število. Na koncu se obrne v smer glede na to, kakšni števili ste vpisali, kot je opisano zgoraj.

Last modified: Tuesday, 19 November 2019, 7:34 AM