2. Vse po pet

V trgovini Vse po pet morajo stranke vedno kupiti natanko pet izdelkov. Vstopili ste v trgovino in kupili pet izdelkov.


Definicija problema

Pri Ani pa lahko preverite, ali je račun, ki so vam ga izstavili v trgovini, pravilen. Petkrat vas vpraša za ceno posameznega izdelka in vam pove pravilen račun.

Njena vprašanja so naslednja:
Koliko je stal 1. izdelek?
Koliko je stal 2. izdelek?
.....
Koliko je stal 5. izdelek?

Njen odgovor pa je naslednji:
Račun je <vsota cen vseh izdelkov>


Last modified: Tuesday, 19 November 2019, 7:35 AM