3. Tri

Izračunali bomo obseg naključnega trikotnika. Obseg trikotnika je vsota dolžin vseh treh stranic.


Definicija problema

Na zaslonu se naključno pojavijo tri figurice, oglišča trikotnika. Postavili se boste s svinčnikom v prvo oglišče in risali stranice trikotnika z drsenjem od enega do naslednjega oglišča. Pri tem si boste vsakokrat zapomnili dolžine stranic, ki jih boste na koncu sešteli in izpisali tako, kot je prikazano na sliki.


Zadnja sprememba: Tuesday, 19 November 2019, 07:35