5. Črkožer Hamo

Dinozaver Hamo se hrani s samoglasniki. Vzame stavek, ki mu ga dostavijo na krožniku, slastno použije samoglasnike, ostalo pa pusti na krožniku. Njegov obrok mora vsebovati vsaj deset samoglasnikov, sicer se razjezi in zahteva še. Ko se je najedel, kaže očitno zadovoljen izraz.


Definicija problema

Hamo vas pozove, da vpišete stavek v vhodno vrstico. Izloči vse samoglasnike iz besedila in izpiše ostanek. Če besedilo vsebuje manj kot 10 samoglasnikov, potem si nadene jezen izraz in prosi za še toliko časa, da število zaužitih samoglasnikov preseže število 10. Na koncu si nadene zadovoljen izraz.


Last modified: Tuesday, 19 November 2019, 7:35 AM