6. Ana Nero Bum

V znani družabni igri poštevanka 7smo sedeli v krogu in šteli. Določili smo prvega igralca in smer,v kateri bo potekala igra. Prvi igralec je zaklical ena, naslednji je zaklical dva in tako naprej v krogu.

Vendar pa to ni bilo običajno štetje. Če si bil na vrsti, da zakličeš število, ki je deljivo s 7 ali če se v desetiškem zapisu tega števila nahaja števka 7, nisi smel izgovoriti števila, ampak si moral zaklicati bum. Če si se zmotil, si storil napako, in kazen je bila izločitev iz igre.


Definicija problema

Naredimo program, v katerem bo Ana govorila, Nero pa ji bo odgovarjal v smislu gornjih pravil. Ana desetkrat ponovi naključno število med 0 in 100. Nero ponavlja za njo oziroma reče BUM, če je to potrebno. Na koncu Ana pohvali Nera in ga povabi k sebi.

Zadnja sprememba: Tuesday, 19 November 2019, 08:09