7. Položaj plank

Naloga je na temo zaznavanja. Ugotoviti moramo položaj vijoličnih črt na odru.


Definicija problema

Naredimo program, v katerem se bo figurica kvadratek sprehodila preko vijoličnih črt. Črte je pred tem figurica svinčnik narisala na odru vse v isti višini, vendar pa z naključnimi razdaljami med njimi. Ko bo figurica kvadratek zaznala pod seboj vijolično črto, bo vpisala njeno koordinato x v seznam razdalje.

Figurica kvadratek se pomika po eno enoto po srednji višini vijoličnih črt in konča pohod na desnem robu odra. Spreminjate kodo figurice kvadratek, medtem ko morate kodo svinčnika pustiti nedotaknjeno.

Predelaj projekt: https://scratch.mit.edu/projects/340811348/

Last modified: Tuesday, 19 November 2019, 7:35 AM