9. Delitelji števila

V razredu vam bo najboljša učenka Ema poiskala vse delitelje danega števila.


Definicija problema

Ema vam ponudi vhodno vrstico, kamor vpišete število, ki mora biti manjše od 177. Če vpišete število, ki je večje od 177 ali manjše od 1, vas opozori, v kakšnih mejah mora biti število.

Last modified: Tuesday, 19 November 2019, 8:10 AM