Kriteriji za projekt/igrico v Scratchu

Neobvezni izbirni predmet računalništvo

Kriteriji za projekt/igrico v Scratchu

Odlično

Sličice:

Lepo izdelane

Lastne ali uvožene

Vsaka vsebuje svoje začetne nastavitve

Ozadja:

Lično izdelana

Lastna ali uvožena

Začetno, končno in za vmesne stopnje

Programski elementi:

Vsaj 3 spremenljivke (življenja, stopnje, nagrade)

Ponavljanja (stalna, do pogoja)

Pogoji (uporaba če in če-sicer)

Sporočila med sličicami

Pisna sporočila uporabniku (oblački)

Zvočni učinki

Senzorji: dotik sličice ali barve ali uporabnikov vnos

Krmiljenje sličic s tipkami ali usmerjanjem z miško

Umetniški vtis

Originalna zamisel

Odličnost izdelave

Prav dobro

Sličice:

Lastne ali uvožene

Vsaka vsebuje svoje začetne nastavitve

Ozadja:

Lastna ali uvožena

za stopnje

Programski elementi:

Vsaj 1 spremenljivka (čas, življenja)

Ponavljanja

Pogoji

Sporočila med sličicami

Pisna sporočila uporabniku (oblački)

Senzorji: dotik sličice ali barve ali uporabnikov vnos

Krmiljenje sličic s tipkami ali usmerjanjem z miško

 

Dobro

Sličice:

Vgrajene, lastne

Nekatere vsebujejo začetne nastavitve

Ozadja:

Vgrajena in lastna

Programski elementi:

Ponavljanja

Pogoji (uporaba če)

Senzorji: dotik sličice, barve

Krmiljenje sličic s tipkami ali usmerjanjem z miško

 

Zadostno

Sličice:

Vgrajene sličice

Ozadja:

Vgrajena ozadja

Programski elementi:

Enostavna ponavljanja

Sporočila uporabniku (oblački)

 

Nezadostno

                Neoddano

 

Dodatno lahko k oceni prispeva interaktivnost (upoštevanje uporabnikovih odločitev).


Last modified: Monday, 28 March 2022, 8:50 AM