Razhroščevalni izziv

Najdi hrošče in jih odpravi.
Click RazhroščevalniIzziv.docx link to view the file.