Razhroščevalni izziv

Najdi hrošče in jih odpravi.
Klikni na povezavo RazhroščevalniIzziv.docx za ogled na datoteke.