Kako delim svoj projekt in ga oddam v studio

Kliknite https://youtu.be/oubzB8H6P80 povezavo, če želite odpreti URL.