Uporaba spremenljivk v programih

Kliknite https://youtu.be/TXbk9PjJZ9A povezavo, če želite odpreti URL.