Računalniški izbirni predmet v tretjem triletju OŠ o urejanju besedil, urejevalnikih in programiranju.
Po eno poglavje je namenjeno tudi tehniškemu dnevu za 6. in 8. razred.