Available courses

Tehniški dan v 6. razredu z urejanjem besedila - Zvezdica Zaspanka.

Neobvezni izbirni predmet računalništvo - 4. razredi

Neobvezni izbirni predmet računalništvo v 5. razredu.

Neobvezni izbirni predmet računalništvo v 6. razredu.

Računalniški izbirni predmet v tretjem triletju OŠ. Kako podatke predstaviti na različne načine. Spoznate urejanje slik, zvoka, videa in zahtevnejši PowerPoint.

Izbirni predmet v 8. in 9. razredu OŠ
Kako narediti spletno stran. Osnove HTML in PHP spletnih programskih jezikov.
Računalniški izbirni predmet v tretjem triletju OŠ o urejanju besedil, urejevalnikih in programiranju.
Po eno poglavje je namenjeno tudi tehniškemu dnevu za 6. in 8. razred.

Izbirni predmet Urejanje besedil, s poudarkom na programiranju

Izbirni predmet o izdelavi, krmiljenju in upravljanju mehanskih naprav z "elektronskimi možgani".

Projekti z Arduinom in programiranje v programskem jeziku C.

Naučite se osnov programskega jezika Python. Izdelajte svoji prvi igrici.

Računalniško opismenjevanje v OŠ za 3. razred

Računalniško opismenjevanje v 4. razredu.

Računalniško opismenjevanje v 5. razredu