Neobvezni izbirni predmet računalništvo v 6. razredu.

Projekti z Arduinom in programiranje v programskem jeziku C.

Računalniški izbirni predmet v tretjem triletju OŠ

Neobvezni izbirni predmet računalništvo - 4. razredi

Neobvezni izbirni predmet računalništvo v 5. razredu.

NRA 6. razred

Naučite se osnov programskega jezika Python na osnovi knjige Python for Kids. Izdelate igrico Odbij! in Mr. Stickman drvi proti izhodu.

Izbirni predmet v 8. in 9. razredu OŠ
Kako narediti spletno stran. Osnove HTML in PHP spletnih programskih jezikov.
Izbirni predmet o izdelavi, krmiljenju in upravljanju mehanskih naprav z "elektronskimi možgani".
Računalniški izbirni predmet v tretjem triletju OŠ urejanju besedil, urejevalnikih in programiranju.
Eno poglavje je namenjeno tudi tehniškemu dnevu za 6. razred.