Računalniški izbirni predmet v tretjem triletju OŠ. Kako podatke predstaviti na različne načine. Spoznate urejanje slik, zvoka, videa in zahtevnejši PowerPoint.