Izbirni predmet o izdelavi, krmiljenju in upravljanju mehanskih naprav z "elektronskimi možgani".