Računalniški izbirni predmet v tretjem triletju OŠ urejanju besedil, urejevalnikih in programiranju.
Eno poglavje je namenjeno tudi tehniškemu dnevu za 6. razred.