Izbirni predmet v 8. in 9. razredu OŠ
Kako narediti spletno stran. Osnove HTML in PHP spletnih programskih jezikov.