Projekti z Arduinom in programiranje v programskem jeziku C.

Neobvezni izbirni predmet računalništvo - 4. razredi

Neobvezni izbirni predmet računalništvo v 5. razredu.

Računalniški izbirni predmet v tretjem triletju OŠ
Izbirni predmet v 8. in 9. razredu OŠ
Kako narediti spletno stran. Osnove HTML in PHP spletnih programskih jezikov.

NRA 6. razred

Naučite se osnov programskega jezika Python na osnovi knjige Python for Kids. Izdelate igrico Odbij! in Mr. Stickman drvi proti izhodu.

Računalniški izbirni predmet v tretjem triletju OŠ urejanju besedil, urejevalnikih in programiranju.
Eno poglavje je namenjeno tudi tehniškemu dnevu za 6. razred.
Izbirni predmet o izdelavi, krmiljenju in upravljanju mehanskih naprav z "elektronskimi možgani".