Logo_OSMP_200.png

OŠ n.h. Maksa Pečarja

Črnuška cesta 9
SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: 01/5896-312
em: osmakspecar@guest.arnes.si

 

kul_sola.jpg

Logo_PZ_prijazna_sola-vrtec_2015-16.jpg

Ekosola_logotip.jpg

 

 

Učbeniški sklad je v skladu z ZOFVI in Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov ustanovljen zato, da se staršem in njihovim otrokom brezplačno zagotovi učbenike, ki jih učenci potrebujejo pri pouku.

Junija učenci domov prinesejo sezname potrebščin, učbenikov in delovnih zvezkov za naslednje šolsko leto. Do določenega datuma morajo vrniti izpolnjeno in podpisano naročilnico za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada. V nasprotnem primeru učbenikov ne dobijo.

Učenci si učbenike izposodijo za eno šolsko leto. Morajo jih oviti in se vanje podpisati. Neposredno na učbenike ne smejo lepiti nalepk, vanje ne smejo pisati. Učbenike morajo vrniti take, kot bi si sami želeli, da jih dobijo.

Uničen ali izgubljen učbenik do 24. junija nadomestijo z novim ali plačajo po položnici znesek celotnega učbenika.


Skrbnica učbeniškega sklada
Mateja Miljković

 

SEZNAMI GRADIV 2019/20

seznam 1 AD

seznam 1 BC

seznam 2 A

seznam 2 B

seznam 2 C

seznam 2 D

seznam 3

seznam 4 in Rokusova naročilnica

seznam 5

seznam 6

seznam 7

seznam 8 B

seznam 8 ACD

seznam 9

 

Naročilnic za učbeniški sklad NI VEČ.

Za vse učence, ki so do 24. junija vrnili vse učbenike in knjige iz šolske knjižnice, bo 1. septembra pripravljen komplet učbenikov.